เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหานและช่องทางการติดต่อ
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2019 - 11    
พฤศจิกายน
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
04 พฤ.ย. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
03 ต.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562
03 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานนะทางการเงินประจำไตรมาสที่ 4
03 ก.ย. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
05 ส.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
02 ก.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
14 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ส.2561-2565)
05 พ.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
05 เม.ย. 2562
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
03 เม.ย. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562
03 เม.ย. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานนะทางการเงินประจำไตรมาสที่ 2
03 เม.ย. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562
05 มี.ค. 2562
ประกาศจัดทำรายงานการับ -การจ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช บ้านพงษ์ทองคำ หมู่ที่ 7 ประจ ...
05 ก.พ. 2562
ประกาศจัดทำรายงานการับ -การจ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562
04 ม.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
04 ม.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาสที่1)
22 ต.ค. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
02 ส.ค. 2561
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
03 ก.ค. 2561
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561
02 ก.ค. 2561
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
04 มิ.ย. 2561
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
04 พ.ค. 2561
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2561
10 เม.ย. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
04 เม.ย. 2561
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2561
05 มี.ค. 2561
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
09 ม.ค. 2561
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ประจำปี พ.ศ. 2561-2564
09 ม.ค. 2561
ประกาศเทศลาลตำบลระหาน เรื่อง การออกหน่วยบริการรับชำรัภาษีให้ประชาชนนอกสถานที่
09 ม.ค. 2561
ประกาศ เทศบาลตำบลระหาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26 มิ.ย. 2560
ประกาศใช้คู่มือผลประโยชน์ทับซ้้อนของเทศบาลตำบลระหาน
25 มี.ค. 2560
เอกสารแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (ตามประกาศเทศบาลตำบลระหานเรื่อง การลดข ...
31 ต.ค. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
23 พฤ.ย. 2558
โครงการลดขั้นตอนงานพัฒนาระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา
01 ต.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษี
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พบข้อมูลทั้งหมด1 หน้า   1  
   
 
 
 
นายกเทศบาล
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
รวมลิงค์เว็บไซต์
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร