เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2019 - 04    
เมษายน
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
 
กิจกรรมอำเภอเมือง
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานด้านกาจัดการขยะของพื้นที่ตำบลระหาน
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเอกชัย สีดำ ท้องถิ่นอำเภอบึงสามัคคี เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานด้านกาจัดการขยะของพื้นที่ตำบลระหาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานด้านการจัดการขยะของพื้นที่ร่วมกัน และเป็นการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ ในการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจและร่วมมือการดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยต่อไป ผู้ร่วมประชุมวันนี้ ประกอบด้วย ท่านผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้นำในหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลระหาน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลระหาน ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน และคณะทำงานด้านบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลระหาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครือข่ายดำเนินงานขยะชุมชนตำบลระหาน จำนวน 50 คน ซึ่งได้จัดให้มีพิธีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการร่วมดำเนินงาน บริหารจัดการขยะของพื้นที่ตำบลระหานด้วย
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 
 
 
นายกเทศบาล
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
รวมลิงค์เว็บไซต์
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร