เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2019 - 03    
มีนาคม
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
 
กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลระหาน
กิจกรรมประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒน...
    

 เทศบาลตำบลระหานได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลระหาน เพื่อรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน

กิจกรรมนายอำเภอบึงสามัคคี
กิจกรรมนายอำเภอบึงสามัคคี นายณัฐพงษ์ ศิริบ...
     เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลระหาน ได้ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของนายอำเภอบึงสามัคคี นายณัฐพงษ์  ศิริบุญ  ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบึงสามัคคีบึงสามัคคี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานราชการและเพื่อทำความรู้จักกับผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก...
กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ...
     เทศบาลตำบลระหาน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพลังแผ่นดิน ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนและผู้เสพยาเสพติด ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังห...
กิจกรรมเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการด้านภัยพิบัติ
กิจกรรมเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการ...
     เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลระหานนำเด็กและเยาวชนอาสาไปบูรณะฟื้นฟูพื้นที่หมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคอปล้อง ตามโครงการเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการด้านภัยพิบัติ โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลระหานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเ...
กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์
กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
    
เมื่อวันที่  ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลระหานได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและกีฬาพื้นบ้านมากมาย
 
กิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด
กิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ...
    

กิจกรรมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
กิจกรรมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า...
    
...
กิจกรรมโครงการจัดเวทีประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรฯ
กิจกรรมโครงการจัดเวทีประชุมคณะกรรมการหมู่บ้...
     เทศบาลตำบลระหานจัดโครงการจัดเวทีประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎร เพื่อทบทวนแผนชุมชน / แผนพัฒนาหมู่บ้านและกำหนดประเด็นการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 12 - 26 มีนาคม 2555 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 10  เพื่อให้คน...
กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 25...
    

เทศบาลตำบลระหานได้จัดกิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน

เทศบาลตำบลระหาน
เทศบาลตำบลระหาน จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน...
     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เทศบาลตำบลระหาน ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน


พบข้อมูลทั้งหมด17 หน้า   9   10   11   12   13   14   15   16   17  

   
 
 
 
นายกเทศบาล
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
รวมลิงค์เว็บไซต์
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร