เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2018 - 08    
สิงหาคม
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
 
กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
      
กิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา
กิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๕...
    
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ...
    
ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน
      
กิจกรรมโครงการเยาวชนอาสา
กิจกรรมโครงการเยาวชนอาสา
      
ต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดอุทัยธานี
ต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดอุทัยธานี
      

กิจกรรมประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลระหาน
กิจกรรมประชุมคณะกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒน...
    

 เทศบาลตำบลระหานได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลระหาน เพื่อรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา ความต้องการ และข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน

กิจกรรมนายอำเภอบึงสามัคคี
กิจกรรมนายอำเภอบึงสามัคคี นายณัฐพงษ์ ศิริบ...
     เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลระหาน ได้ต้อนรับการตรวจเยี่ยมของนายอำเภอบึงสามัคคี นายณัฐพงษ์  ศิริบุญ  ซึ่งได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบึงสามัคคีบึงสามัคคี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานราชการและเพื่อทำความรู้จักกับผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิก...
กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ...
     เทศบาลตำบลระหาน จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพลังแผ่นดิน ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนและผู้เสพยาเสพติด ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังห...
กิจกรรมเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการด้านภัยพิบัติ
กิจกรรมเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการ...
     เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลระหานนำเด็กและเยาวชนอาสาไปบูรณะฟื้นฟูพื้นที่หมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคอปล้อง ตามโครงการเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการด้านภัยพิบัติ โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลระหานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเ...


พบข้อมูลทั้งหมด15 หน้า   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  

   
 
 
 
นายกเทศบาล
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
รวมลิงค์เว็บไซต์
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร