เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2018 - 04    
เมษายน
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
 
กิจกรรมเทศบาล
กิจกรรมเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการด้านภัยพิบัติ
กิจกรรมเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการ...
     เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลระหานนำเด็กและเยาวชนอาสาไปบูรณะฟื้นฟูพื้นที่หมู่บ้านที่ประสบอุทกภัย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านคอปล้อง ตามโครงการเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการด้านภัยพิบัติ โดยความร่วมมือของเทศบาลตำบลระหานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเ...
กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์
กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕
    
เมื่อวันที่  ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลระหานได้จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและกีฬาพื้นบ้านมากมาย
 
กิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด
กิจกรรมงานประเพณีบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ ...
    

กิจกรรมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
กิจกรรมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้า...
    
...
กิจกรรมโครงการจัดเวทีประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรฯ
กิจกรรมโครงการจัดเวทีประชุมคณะกรรมการหมู่บ้...
     เทศบาลตำบลระหานจัดโครงการจัดเวทีประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎร เพื่อทบทวนแผนชุมชน / แผนพัฒนาหมู่บ้านและกำหนดประเด็นการพัฒนาเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 12 - 26 มีนาคม 2555 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 10  เพื่อให้คน...
กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
กิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 25...
    

เทศบาลตำบลระหานได้จัดกิจกรรมโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน

เทศบาลตำบลระหาน
เทศบาลตำบลระหาน จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน...
     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เทศบาลตำบลระหาน ได้มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน
ภาพกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ
ภาพกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕...
     ด้วยวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ทางราชการได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติ  เทศบาลตำบลระหานเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ หอประชุมใหญ่(ศูนย์โอท๊อป) เทศบาลตำบลระหาน อำเภอบึงสามั...
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลระหาน
ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร...
    

เทศบาลตำบลระหาน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลระหานอำเภอบึง...

กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่
     จังหวัดกำแพงเพชร นำส่วนราชการออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่แก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการของประชาชนจากหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ที่วัดเกษประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายวันชัย สุทิ...


พบข้อมูลทั้งหมด13 หน้า   5   6   7   8   9   10   11   12   13  

   
 
 
 
นายกเทศบาล
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
รวมลิงค์เว็บไซต์
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร