เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหานและช่องทางการติดต่อ
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2018 - 04    
เมษายน
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
 
ข้อมูลอำเภอเมือง
สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
            1  สถาบันและองค์กรทางศาสนาศาสนา    มีจำนวน   3   แห่ง   จำแนกเป็น 

                                1.  วิสุงคามสีมา                จำนวน    2    แห่ง

                                2.  สำนักสงฆ์                   จำนวน    1    แห่ง
            2  การศึกษา

1.  โรงเรียนประถมศึกษา                                               2         แห่ง

2.  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                  1         แห่ง

3.  โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                    1         แห่ง

                                4.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                     2         แห่ง
             3        การสาธารณสุข

1.  โรงพยาบาลอำเภอบึงสามัคคี                                   1         แห่ง

2.  สถานีอนามัยประจำตำบล                                         -         แห่ง

                                3.  มีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน           10      หมู่บ้าน 
             4   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1.  ตู้ยามสายตรวจ                                                            10      แห่ง

2.  มีการวางกฎระเบียบหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

3.  มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยในเวลากลางคืนทุกหมู่บ้าน
5  สวัสดิการสังคม

1.  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                   2           แห่ง

2.  มีห้องสมุดประชาชน                                                 1           แห่ง

6   การบริการพื้นฐาน
     การคมนาคม
                1.  ถนนลาดยางสายหลัก                                        3         สาย
                2.  ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน                             7         สาย
                3.  ถนนลูกรัง                                                           37        สาย
                4.  ถนนคอนกรีต                                                     30        สาย
   การโทรคมนาคม/สื่อสาร
                1.  ที่ทำการไปรษณีย์  /สื่อสาร                                1          แห่ง
                2.  โทรศัพท์สาธารณะ                                             8          แห่ง
                3.  หอกระจายข่าว/เสียงตามสายหมู่บ้าน           10         หมู่บ้าน
  การไฟฟ้า
            การให้บริการกระแสไฟฟ้าเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลระหาน  แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน
                 1.  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้                                     2,143          ครัวเรือน
                 2.  ครัวเรือนที่ใช้ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์            330          ครัวเรือน
                 3.  ยังไม่มีไฟฟ้าใช้                                                   285          ครัวเรือน                         
การประปา
         การบริการด้านประปา  เป็นระบบประปาหมู่บ้านของหน่วยงานต่างๆ  ปัจจุบันสามารถให้บริการได้  แต่ไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน
                  1.  ครัวเรือนทั้งหมด                                             2,758           ครัวเรือน
                  2.  ครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้                                 452           ครัวเรือน
                      แหล่งน้ำ
                                  1.  คลองส่งน้ำ                                                               8           สาย
                                  2.  บ่อบาดาล  บ่อเจาะ  บ่อตอก                              166           แห่ง
                                  3.  บ่อน้ำตื้น  /สระน้ำ                                                 23           แห่ง
                                  4.  ฝายกั้นน้ำ  พนักกั้นน้ำ                                            5            แห่ง
 
 
 

   
 
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร