เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหานและช่องทางการติดต่อ
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2019 - 08    
สิงหาคม
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
 
ข้อมูลอำเภอเมือง
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ

           จากการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล  คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน  เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ประชาชน  นำไปดำเนินกิจการหรือการประกอบอาชีพ  และมีการตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อเสริมรายได้โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณของเทศบาลตำบลระหาน  นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการหรือประกอบอาชีพ  เพื่อผลักดันให้ภาวะเศรษฐกิจในตำบลระหานเป็นไปในทิศทางที่ดี  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  และจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น  ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  และจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น  อาชีพการเกษตร  จำนวน  2,250   ครัวเรือน  ค้าขาย  77  ครัวเรือน  อื่น ๆ  334  ครัวเรือน  การรวมกลุ่มเพื่อการออมทรัพย์  จำนวน  10  กลุ่ม  กลุ่มทำไม้กวาด  จำนวน  2 กลุ่ม กลุ่มทำดอกไม้จันทน์ จำนวน  1 กลุ่ม กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน  1  กลุ่ม กลุ่มเลี้ยงกบ  จำนวน  1  กลุ่ม
               การเกษตรกรรม
ในเขตเทศบาลตำบลระหาน  มีพื้นที่ส่วนใหญ่  พื้นดินเป็นดินร่วน  และดินร่วนป่นทราย  ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การทำการเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลประกอบอาชีพเกษตรกรรม    พืชเศรษฐกิจของตำบล  คือ  ส้มเขียวหวาน  ข้าว  และอ้อย 
การปศุสัตว์และอุตสาหกรรม
การปศุสัตว์  การเลี้ยงสัตว์ในตำบลระหาน  ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก  เช่น  สุกร  เป็ด  ไก่  และสัตว์ใหญ่  เช่น  โคเนื้อ   โคขุน

                การประมง 

ตำบลระหานเกษตรกรส่วนใหญ่  ยกล่องปลูกส้มเขียวหวาน และเลี้ยงปลาในล่องส้ม  ไว้สำหรับบริโภค  และจำหน่าย  ปลาที่นิยม  ปลาตะเพียน  ปลาแรด  ปลานัย  ปลานิล  ปลากราย  ปลานวลจันทร์  ปลายี่สก 

ปลาสวาย  ฯลฯ
การอุตสาหกรรม
       ภายในตำบลระหาน     มีจำนวน  2  โรงงาน  ได้แก่
        1.  โรงงานปุ๋ยอินทรีย์
        2.  โรงงานน้ำดื่ม

การพานิชย์ 

       เทศบาลตำบลระหาน  ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3  บ้านทุ่งสนุ่นใต้และหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสนุ่น

                        สถานประกอบการด้านพานิชกรรม  ได้แก่

                                    1. สถานีบริการน้ำมัน          จำนวน     15    แห่ง

                                    2. ตลาดสด                             จำนวน       2    แห่ง

                                    3. ร้านค้าทั่วไป                      จำนวน   150    แห่ง

         สถานประกอบการเทศพานิชย์

                                    1.  โรงฆ่าสัตว์    -       แห่ง

สถานประกอบการด้านบริการ

                ธนาคารในเขตเทศบาลตำบลระหาน   จำนวน  1  ได้แก่

                -   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์บึงสามัคคี

                โรงแรมจำนวน   2   แห่ง   คือ

                                       1. โรงแรมสวีทอิน

                                       2.  โรงแรมบึงสวยรีสอร์ท

 


   
 
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร