เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหานและช่องทางการติดต่อ
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2018 - 04    
เมษายน
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
 
ข้อมูลอำเภอเมือง
ประวัติเทศบาลระหาน
     เทศบาลตำบลระหาน
อำเภอบึงสามัคคี  จังหวัดกำพงเพชร
*******************************************
ข้อมูลทั่วไป
                เทศบาลตำบลระหาน เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารและ 
งบประมาณในการพัฒนาเป็นตนเอง วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลครอบ
คลุมทุกหมู่บ้าน แผนการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาตำบลจึงสรุปสภาพทั่วไปดังนี้
1.  สภาพทั่วไป
                1.1 ที่ตั้งอาณาเขต
                       เทศบาลตำบลระหานมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร  
ระยะทาง  80  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อใกล้ดังนี้
                       -  ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลวังชะโอน  อำเภอบึงสามัคคี    จังหวัดกำแพงเพชร
                       -  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลหนองตางู  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
                       -  ทิศตะวันตก       ติดต่อกับตำบลเทพนิมิต   อำเภอบึงสามัคคี    จังหวัดกำแพงเพชร
            -  ทิศใต้                   ติดต่อกับตำบลป่าพุทรา   อำเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกำแพงเพชร
                1.2  ขนาดพื้นที่
                        เทศบาลตำบลระหานมีเนื้อที่  50.3152  ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ทำการเกษตร 31,000 ไร่  
                1.3  ลักษณะภูมิประเทศ
                       เทศบาลตำบลระหานเป็นพื้นที่ลุ่มมีคลองส่งน้ำผ่านหลายสาย  คุณภาพดิน ส่วนใหญ่
         เป็นดินร่วน  มีดินปนทรายบางส่วน                     
            1.4 จำนวนหมู่บ้าน/ประชากรและครัวเรือน ในเขตเทศบาลตำบลระหาน

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชาย

หญิง

รวมประชากร

ครัวเรือน

1

บ้านดงเย็น

384

433

817

332

2

บ้านกระบวยทองใต้

239

239

478

193

3

บ้านทุ่งสนุ่นใต้

475

498

973

420

4

บ้านทุ่งสนุ่น

586

635

1,221

564

5

บ้านคอปล้อง

200

182

382

154

6

บ้านหนองจิก (หัวทุ่ง)

305

286

591

235

7

บ้านพงษ์ทองคำ

579

606

1,185

401

8

บ้านทุ่งสนุ่นเหนือ

205

211

416

157

9

บ้านใหม่คลองม่วง

336

360

696

280

10

บ้านคลองเจริญสุขพัฒนา

285

305

590

240

รวมทั้งสิ้น

3,596

3,756

7,352

2,977

             ที่มา  : สำนักทะเบียนเทศบาลตำบลระหาน   ข้อมูล ณ วันที่  1 ธันวาคม  2554


   
 
 
 
นายกเทศบาล
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
รวมลิงค์เว็บไซต์
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร