เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหานและช่องทางการติดต่อ
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2019 - 12    
ธันวาคม
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
ระหานวันนี้
 
กิจกรรม
วันลอยกระทง ประจำปี 2562
    
เทศบาลตำบลระหาน นำโดย นายภิญโญ ดุกหลิ่ม ปลัดเทศบาลตำบลระหาน ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลระหาน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ของวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม จั...
กิจกรรมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พั...
    
กิจกรรมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลระหาน ตามกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกที่ระบุในเบื้องต้น เพื่อจะใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพต...
กิจกรรมโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อก...
    
เทศบาลตำบลระหาน จัดกิจกรรมโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลระหาน ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลระหาน โดยมีวัตถุป...
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล...
    
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลระหาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี เนื่องในโอกาสพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
04 พฤ.ย. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
03 ต.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562
03 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานนะทางการเงินประจำไตรมาสที่ 4
03 ก.ย. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
05 ส.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
02 ก.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
14 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ส.2561-2565)
05 พ.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
05 เม.ย. 2562
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
03 เม.ย. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562
03 เม.ย. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานนะทางการเงินประจำไตรมาสที่ 2
   
ดาวน์โหลดหนังสือ/คำสั่ง
   
กระดานถาม-ตอบ
 

แจ้งเรื่องร้องทุกข์
 

เทศบัญญัติงบประมาณ
01 ต.ค. 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
05 ต.ค. 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   

แผนพัฒนา 3 ปี
14 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
29 ต.ค. 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22 ต.ค. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
22 ต.ค. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
01 ส.ค. 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และรอบ 1 ปี ของเทศบาลตำบลระหาน อำเ ...
15 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 พฤ.ย. 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
31 ต.ค. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
31 ต.ค. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
   

รายงานการประชุม
29 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
27 ก.พ. 2562
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
30 ต.ค. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
26 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
17 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
15 ส.ค. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
30 เม.ย. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
29 มี.ค. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
15 ก.พ. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
   

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
08 พ.ค. 2562
ประกาศปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563)ครั้งที่ 1
29 เม.ย. 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ.2562
14 พฤ.ย. 2560
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561-2563)
   

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
   

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
06 พฤ.ย. 2562
แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง( บริษัท มาสเตอร์ เทค วีควิปเมนท์ ...
06 พฤ.ย. 2562
แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง( บริษัท สินชัย เทรดเดอร์ จำกัด ...
06 พฤ.ย. 2562
แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง( บริษัท สรณ์สิริ พลัส จำกัด
06 พฤ.ย. 2562
แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง( บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จ ...
16 ต.ค. 2562
รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน พร้อมกระเช้าไฟฟ้า โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ...
10 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24 เม.ย. 2562
ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงงานเทศบาลตำบลระหาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ...
09 เม.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลระห ...
04 เม.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วส ...
13 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน ประกาศผลการพิจราณาเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมหลังเก่าเทศบาล ...
08 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอ ...
   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
01 ต.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร.1)
03 ก.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (แบบ สขร.1)
01 ส.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.1)
02 ก.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.1)
01 มิ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.1)
01 พ.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (แบบ สขร.1)
02 เม.ย. 2561
สรุปผลการจักซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (แบบ สขร.1)
01 มี.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (แบบ สขร.1)
15 ก.พ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 13 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายจาก เงินจ่ายขาดเงินสะสม ต ...
01 ก.พ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจักจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1)
01 ธ.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1)
   

ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
06 พฤ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ติดต ...
10 ต.ค. 2562
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 ต.ค. 2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
09 ต.ค. 2562
ประกาศ เทศบาลตำบลระหาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อรถบ ...
04 ก.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแสดงสินค้า OTOP ข ...
10 มิ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ ...
21 ก.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านคอปล้อง ...
21 ก.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน ...
01 ส.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านน ...
16 ก.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน ...
16 ก.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ ...
   

เอกสารประชาสัมพันธ์
01 ส.ค. 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปี 2561
01 ส.ค. 2561
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
15 ม.ค. 2561
แผ่นพับรับเรื่องราวร้องทุกข์
25 มี.ค. 2560
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
01 มี.ค. 2559
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ประจำปี พ.ศ. 2561-2564
25 ม.ค. 2559
การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
02 พฤ.ย. 2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรพราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ...
01 มิ.ย. 2554
คำร้อง เรื่อง ขอแบ่งชำระแบ่งจ่ายภาษีโรงเรือน
   

แบบคำร้อง / คำขอ ต่างๆ
   
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ
  สำนักนายกรัฐมนตรี   กระทรวงกลาโหม   กระทรวงการคลัง
  กระทรวงต่างประเทศ   กระทรวงกีฬาฯ   กระทรางการพัฒนาสังคมฯ
  กระทรวงเกษตรฯ   กระทรวงคมนาคม   กระทรวงเทคโนโลยีฯ
  กระทรวงทรัพยากรฯ   กระทรวงพลังงาน   กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงยุติธรรม   กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม   กระทรวงวิทยาศาสตร์   กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงอุตสาหกรรม   คณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
 
 
นายกเทศบาล
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
รวมลิงค์เว็บไซต์
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร