เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2016 - 09    
กันยายน
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
ระหานวันนี้
 
กิจกรรม
ได้จัดกิจกรรมโคงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาส...
    
เมื่อวันที่ 8 ก.ย.59 เทศบาลตำระหาน ได้จัดกิจกรรมโคงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โ...
กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. ประจำปี 25...
    
เมื่อวันที่ 1 - 2 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลระหาน ได้จัดกิจกรรม โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. ประจำปี 2559 โดยมีวิทยาการ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธา...
พิธีจุดเทียนชัยภวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิม...
    
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. เทศบาลตำบลระหาน ร่วมกับอำเภอบึงสามัคคี ได้จัดพิธีจุดเทียนชัยภวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระน...
กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉ...
    
วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลระหานได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนา...
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
01 ก.ย. 2559
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้ ...
15 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข ...
05 ก.ค. 2559
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้ ...
01 ธ.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
01 ธ.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์สิ่งแวดล้อม
23 พฤ.ย. 2558
สรุปโครงการที่ดำเนินการแล้ว ประจำปีงบประมาณ 2558
23 พฤ.ย. 2558
โครงการลดขั้นตอนงานพัฒนาระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา
02 พฤ.ย. 2558
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558
29 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง
31 ส.ค. 2558
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนสิงหาคม 2558
30 ส.ค. 2558
รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือนกันยายน 2558
   
ดาวน์โหลดหนังสือ/คำสั่ง
   
กระดานถาม-ตอบ
 

แจ้งเรื่องร้องทุกข์
 

เทศบัญญัติงบประมาณ
   

แผนพัฒนา 3 ปี
02 มิ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
01 ก.ค. 2557
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
01 ก.ค. 2556
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
06 ก.ค. 2555
แผนสามปี(พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)
06 มิ.ย. 2555
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)
   

รายงานการประชุม
20 ม.ค. 2559
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
28 ก.ย. 2558
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
28 ส.ค. 2558
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
14 ส.ค. 2558
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
01 ต.ค. 2557
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๗
   

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
   

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
31 ต.ค. 2558
รายงานแผนการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
29 ต.ค. 2558
รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 58
31 ต.ค. 2557
รายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 57
   

ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
11 พฤ.ย. 2558
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปา ขนาดใหญ่มาก ม.5,6,8
14 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ม.5,6,8
07 ต.ค. 2558
ประกาศประกวดราคาจ้าง ดัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ม.6
07 ต.ค. 2558
ประกาศประกวดราคาจ้าง ดัวยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ม.8
16 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตากพืชผลทางการเกษตรหมู่1
16 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตตากพืชผลทางการเกษตรหมู่6
12 มี.ค. 2555
ประกาศสอบราคาถนนคอนกรีต ม.4
   

เอกสารประชาสัมพันธ์
15 มี.ค. 2559
แผนลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
02 พฤ.ย. 2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรพราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ...
28 ส.ค. 2558
เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (1)
05 มี.ค. 2558
แผนลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
01 ต.ค. 2557
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลระหาน ประจำปีงบประมาณ พ. ...
03 มี.ค. 2557
เทศบาลตำบลระหานขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรติดต่อสอบถามข้อมูล ดังนี้ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๓๓๑๘๙/ ...
01 มิ.ย. 2554
คำร้อง เรื่อง ขอแบ่งชำระแบ่งจ่ายภาษีโรงเรือน
   

แบบคำร้อง / คำขอ ต่างๆ
20 ม.ค. 2559
เอกสารคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
01 ต.ค. 2557
แบบขอประเมินภาษีโรงเรือน
01 ต.ค. 2557
แบบขออนุญาตใช้เสียง(ด้านหน้า)
01 ต.ค. 2557
แบบขออนุญาตใช้เสียง(ด้านหลัง)
01 ต.ค. 2557
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ
01 ต.ค. 2557
แบบคำร้องขอซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ
01 ต.ค. 2557
แบบขอแบ่งจ่ายภาษีโรงเรือน
01 ต.ค. 2557
แบบอนุญาตปั๊มน้้ำมัน (ด้านหน้า)
01 ต.ค. 2557
แบบอนุญาตปั๊มน้้ำมัน (ด้านหลัง)
01 ต.ค. 2557
แบบคำร้องทั่วไป
01 ต.ค. 2557
แบบบันทึกผู้ประสบภัย
   
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ
  สำนักนายกรัฐมนตรี   กระทรวงกลาโหม   กระทรวงการคลัง
  กระทรวงต่างประเทศ   กระทรวงกีฬาฯ   กระทรางการพัฒนาสังคมฯ
  กระทรวงเกษตรฯ   กระทรวงคมนาคม   กระทรวงเทคโนโลยีฯ
  กระทรวงทรัพยากรฯ   กระทรวงพลังงาน   กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงยุติธรรม   กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม   กระทรวงวิทยาศาสตร์   กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงอุตสาหกรรม   คณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
 
 
นายกเทศบาล
นายพงศ์พัฒน์ เจริญศิลปคูณ
รวมลิงค์เว็บไซต์
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร