เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2017 - 07    
กรกฏาคม
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
ระหานวันนี้
 
กิจกรรม
โครงการรณรงค์ไข้เลือดออกประจำปี 2560
    
เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60 เทศบาลตำบลระหาน ร่วมกับ อสม.ตำบลระหาน ชุดรักษาความสงบบคงสามัคคี สมาชิกเทศบาลตำบลระหาน โรงพยาบาลบึงสามัคคี โรงเรียนระหานวิทยา โรงเรียนอนุบาลบึงสาม...
กิจกรรมจิตอาสาฝึกอบรมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความ...
    
เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.60 เทศบาลตำบลระหานได้จัดกิจกรรมจิตอาสาฝึกอบรมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันท์เพื่อถวายความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบ...
กิจกรรมจิตอาสาฝึกอบรมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความ...
    

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.60 เทศบาลตำบลระหานได้จัดกิจกรรมจิตอาสาฝึกอบรมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันท์เพื่อถวาย...
ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ประจำปี 2...
    
เมื่อวันที่ 31 พ.ค.60 เทศบาลตำบลระหานร่วมอำเภอบึงสามัคคี สถานีตำรวจภูธรบึงสามัคคี ชุดรักษาความสงบบึงสามัคคี โรงพยาบาลบึงสามัคคี และ กู้ภัยสว่างบึงสามัคคี จัดกิจกรรมซ้อ...
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
01 ต.ค. 2559
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ของเทศบาลตำบลระหาน ประจำปี 2559
01 ต.ค. 2559
เทศบาลตำบลระหานมีนโยบายการบริหารงานบุคคล ของหน่วยงาน ดังนี้
01 ก.ย. 2559
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้ ...
15 ส.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข ...
01 ธ.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
01 ธ.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์สิ่งแวดล้อม
23 พฤ.ย. 2558
โครงการลดขั้นตอนงานพัฒนาระบบจัดเก็บค่าน้ำประปา
29 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง
01 ต.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษี
01 ต.ค. 2557
เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (1)
01 ต.ค. 2557
ค่าธรรมเนียมการขอข้อมูลข่าวสาร
   
ดาวน์โหลดหนังสือ/คำสั่ง
   
กระดานถาม-ตอบ
 

แจ้งเรื่องร้องทุกข์
 

เทศบัญญัติงบประมาณ
26 มิ.ย. 2560
การประกาศใช้เทศบัญญีัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประกาศใช้เทศบัญญีัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   

แผนพัฒนา 3 ปี
02 มิ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
01 ก.ค. 2557
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
01 ก.ค. 2556
แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)
06 มิ.ย. 2555
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒)
   

รายงานการประชุม
20 ม.ค. 2559
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
28 ก.ย. 2558
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘
28 ส.ค. 2558
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
14 ส.ค. 2558
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
01 ต.ค. 2557
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
   

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
   

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
10 เม.ย. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคลองเจริญสุขพัฒนา ...
20 มี.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายเขตประปา บริเวณซอยศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสนุ่น ...
16 ก.พ. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คลองม่วง สายบ้ ...
16 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายบ้านนางทองเลื่อน ศ ...
06 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนางศศิกัญญา เทียมไผ่ ถึงบ้านนายจำนงค ...
06 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนางนาง โพะิ์ทอง ถึงนานายบุญมา หู้เต ...
06 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการลงลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านพงษ์ทองคำ สายทุ่ ...
06 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก หมู่ที่ 2 บ้านกระบวยทองใต้ สายบ้ ...
06 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านกระบวยทองใต้ สายบ ...
06 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ชำรุดพร้อมทางข้าม (สระหลวง) หมู่ที่ 9 ...
06 ม.ค. 2560
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ชำรุดพร้อมทางข้าม (ทางข้ามบริเวณทางเข ...
   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
31 ต.ค. 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจากงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559
31 ต.ค. 2559
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
   

ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
30 พฤ.ย. 2559
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดซื่้อจัดจ้างโครงการอุดหนุนเฉาะกิจ ประจำปี2559
   

เอกสารประชาสัมพันธ์
15 มี.ค. 2559
แผนลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
25 ม.ค. 2559
การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
02 พฤ.ย. 2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรพราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ...
28 ส.ค. 2558
เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (1)
05 มี.ค. 2558
แผนลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
01 ต.ค. 2557
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลระหาน ประจำปีงบประมาณ พ. ...
03 มี.ค. 2557
เทศบาลตำบลระหานขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรติดต่อสอบถามข้อมูล ดังนี้ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๕-๗๓๓๑๘๙/ ...
01 มิ.ย. 2554
คำร้อง เรื่อง ขอแบ่งชำระแบ่งจ่ายภาษีโรงเรือน
   

แบบคำร้อง / คำขอ ต่างๆ
20 ม.ค. 2559
เอกสารคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
01 ต.ค. 2557
แบบขอประเมินภาษีโรงเรือน
01 ต.ค. 2557
แบบขออนุญาตใช้เสียง(ด้านหน้า)
01 ต.ค. 2557
แบบขออนุญาตใช้เสียง(ด้านหลัง)
01 ต.ค. 2557
แบบคำขอมีบัตรคนพิการ
01 ต.ค. 2557
แบบคำร้องขอซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ
01 ต.ค. 2557
แบบขอแบ่งจ่ายภาษีโรงเรือน
01 ต.ค. 2557
แบบอนุญาตปั๊มน้้ำมัน (ด้านหน้า)
01 ต.ค. 2557
แบบอนุญาตปั๊มน้้ำมัน (ด้านหลัง)
01 ต.ค. 2557
แบบคำร้องทั่วไป
01 ต.ค. 2557
แบบบันทึกผู้ประสบภัย
   
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ
  สำนักนายกรัฐมนตรี   กระทรวงกลาโหม   กระทรวงการคลัง
  กระทรวงต่างประเทศ   กระทรวงกีฬาฯ   กระทรางการพัฒนาสังคมฯ
  กระทรวงเกษตรฯ   กระทรวงคมนาคม   กระทรวงเทคโนโลยีฯ
  กระทรวงทรัพยากรฯ   กระทรวงพลังงาน   กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงยุติธรรม   กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม   กระทรวงวิทยาศาสตร์   กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงอุตสาหกรรม   คณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
 
 
นายกเทศบาล
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
รวมลิงค์เว็บไซต์
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร