เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหานและช่องทางการติดต่อ
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2020 - 05    
พฤษภาคม
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
836228
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
ระหานวันนี้
 
กิจกรรม
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ระหานคัพ) ประจำป...
    
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลระหาน ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ระหานคัพ) ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี โดยได้รับเกียรติจากท่านสุนทร รัตนากร นายกอง...
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโค...
    
วันที่ 21 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลระหานได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ประชาสัมพันธ์ "ชาวกำแพงเพชรร่วใจหย...
     ประชาสัมพันธ์ \"ชาวกำแพงเพชรร่วใจหยุดการเผา\"
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
    
 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ หอประชุม OTOP เทศบาลตำบลระหาน ..ทางเทศบาลตำบลระหานจึงขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เห็นค...
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
14 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563(ไ ...
08 เม.ย. 2563
ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2562 ...
04 ก.พ. 2563
ประกาศการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
03 ม.ค. 2563
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานนะทางการเงินประจำไตรมาสที่ 1
04 ธ.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
04 พฤ.ย. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
03 ต.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562
03 ต.ค. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานนะทางการเงินประจำไตรมาสที่ 4
03 ก.ย. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
05 ส.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
02 ก.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
   
ดาวน์โหลดหนังสือ/คำสั่ง
   
กระดานถาม-ตอบ
 

แจ้งเรื่องร้องทุกข์
 

เทศบัญญัติงบประมาณ
01 ต.ค. 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
05 ต.ค. 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   

แผนพัฒนา 3 ปี
14 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
29 ต.ค. 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22 ต.ค. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
22 ต.ค. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
15 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 พฤ.ย. 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
31 ต.ค. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
31 ต.ค. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
   

รายงานการประชุม
29 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
27 ก.พ. 2562
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
30 ต.ค. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
26 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
17 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
15 ส.ค. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
   

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
08 พ.ค. 2562
ประกาศปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563)ครั้งที่ 1
14 พฤ.ย. 2560
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561-2563)
   

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
   

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
04 ก.พ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
06 พฤ.ย. 2562
แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง( บริษัท มาสเตอร์ เทค วีควิปเมนท์ ...
06 พฤ.ย. 2562
แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง( บริษัท สินชัย เทรดเดอร์ จำกัด ...
06 พฤ.ย. 2562
แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง( บริษัท สรณ์สิริ พลัส จำกัด
06 พฤ.ย. 2562
แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง( บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ พลัส จ ...
16 ต.ค. 2562
รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน พร้อมกระเช้าไฟฟ้า โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ...
10 ต.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24 เม.ย. 2562
ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงงานเทศบาลตำบลระหาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ...
   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   

ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
06 พฤ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ติดต ...
10 ต.ค. 2562
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 ต.ค. 2562
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
09 ต.ค. 2562
ประกาศ เทศบาลตำบลระหาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (จัดซื้อรถบ ...
   

เอกสารประชาสัมพันธ์
01 ส.ค. 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปี 2561
01 ส.ค. 2561
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
15 ม.ค. 2561
แผ่นพับรับเรื่องราวร้องทุกข์
25 มี.ค. 2560
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
01 มี.ค. 2559
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ประจำปี พ.ศ. 2561-2564
02 พฤ.ย. 2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรพราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ...
01 มิ.ย. 2554
คำร้อง เรื่อง ขอแบ่งชำระแบ่งจ่ายภาษีโรงเรือน
   

แบบคำร้อง / คำขอ ต่างๆ
   
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ
  สำนักนายกรัฐมนตรี   กระทรวงกลาโหม   กระทรวงการคลัง
  กระทรวงต่างประเทศ   กระทรวงกีฬาฯ   กระทรางการพัฒนาสังคมฯ
  กระทรวงเกษตรฯ   กระทรวงคมนาคม   กระทรวงเทคโนโลยีฯ
  กระทรวงทรัพยากรฯ   กระทรวงพลังงาน   กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงยุติธรรม   กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม   กระทรวงวิทยาศาสตร์   กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงอุตสาหกรรม   คณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
 
 
นายกเทศบาล
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
รวมลิงค์เว็บไซต์
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร