เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ....เว็บไซด์ เทศบาลตำบลระหาน
เมนูรายการหลัก
หน้าหลัก
ประวัติเทศบาลระหาน
ที่ตั้งเทศบาลระหานและช่องทางการติดต่อ
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
โครงสร้างเทศบาล
สภาพภูมิประเทศ
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานระดับจังหวัด
หน่วยงานระดับอำเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปฎิทิน
   2019 - 10    
ตุลาคม
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
บริการสืบค้นออนไลน์

ค้นหาข้อมูล by

สถิติผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับเมื่อ 01 ก.พ. 2553
 
ระหานวันนี้
 
กิจกรรม
มอบถุงยังชีพ และเงินช่วยเหลือ ให้แก่ผู้ด้อย...
    
วันที่ 16 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลระหาน ร่วมกับ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม โรงพยาบาลบึงสามัคคี โรงเรียนผู้สูงอายุ และกองทุนสวัสดการชุมชนตำบลระหาน ร่วมเยี่ยม มอบถุงยังชีพ และเ...
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหา...
    
วันที่ 11 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลระหาน ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลระหาน ณ วัดหลวง ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะ...
กิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดี ประจำปี 2562...
    
วันที่ 10 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลระหานได้ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาทำความดี ประจำปี 2562 โดยได้ร่วมกิจกรรมซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้านกระบวยทองใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลระหาน โดยร่วม...
กิจกรรมโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ประจ...
    
วันที่ 6 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลระหาน โดยศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตตำบลระหาน (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ณ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ...
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
03 ก.ย. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
05 ส.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
02 ก.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
14 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ส.2561-2565)
05 พ.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
05 เม.ย. 2562
ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
03 เม.ย. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2562
03 เม.ย. 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานนะทางการเงินประจำไตรมาสที่ 2
03 เม.ย. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน เมษายน 2562
05 มี.ค. 2562
ประกาศจัดทำรายงานการับ -การจ่ายเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
05 ก.พ. 2562
ประกาศจัดทำรายงานการับ -การจ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562
   
ดาวน์โหลดหนังสือ/คำสั่ง
   
กระดานถาม-ตอบ
 

แจ้งเรื่องร้องทุกข์
 

เทศบัญญัติงบประมาณ
01 ต.ค. 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
05 ต.ค. 2560
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   

แผนพัฒนา 3 ปี
14 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
29 ต.ค. 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
22 ต.ค. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1
22 ต.ค. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2
01 ส.ค. 2561
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และรอบ 1 ปี ของเทศบาลตำบลระหาน อำเ ...
15 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
30 พฤ.ย. 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
31 ต.ค. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
31 ต.ค. 2559
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
   

รายงานการประชุม
29 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
27 ก.พ. 2562
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
30 ต.ค. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
26 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
17 ก.ย. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
15 ส.ค. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
30 เม.ย. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
29 มี.ค. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
15 ก.พ. 2561
รายงานการประชุมสภา ทต.ระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
   

แผนอัตรากำลัง 3 ปี
08 พ.ค. 2562
ประกาศปรับแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561-2563)ครั้งที่ 1
29 เม.ย. 2562
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปี พ.ศ.2562
14 พฤ.ย. 2560
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (2561-2563)
   

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
   

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
24 เม.ย. 2562
ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงงานเทศบาลตำบลระหาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ ...
09 เม.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลระห ...
04 เม.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วส ...
13 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน ประกาศผลการพิจราณาเสนอราคา โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องประชุมหลังเก่าเทศบาล ...
08 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอ ...
06 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน ประกาศผลการพิจารณาเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์บริเวณข้าง ...
04 มี.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม ...
12 พฤ.ย. 2561
ประกาศผลผู้ชนะโครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุด DLTV
06 พฤ.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 ...
01 พฤ.ย. 2561
แบบรายงานแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน)
01 พฤ.ย. 2561
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจักซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบลงทุน)
   

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
01 ต.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (แบบ สขร.1)
03 ก.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (แบบ สขร.1)
01 ส.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (แบบ สขร.1)
02 ก.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.1)
01 มิ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.1)
01 พ.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (แบบ สขร.1)
02 เม.ย. 2561
สรุปผลการจักซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (แบบ สขร.1)
01 มี.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (แบบ สขร.1)
15 ก.พ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 13 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายจาก เงินจ่ายขาดเงินสะสม ต ...
01 ก.พ. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจักจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1)
01 ธ.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (แบบ สขร.1)
   

ประกาศสอบราคา / ประกวดราคา
04 ก.ค. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารแสดงสินค้า OTOP ข ...
10 มิ.ย. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ ...
12 พฤ.ย. 2561
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านคอปล้อง
21 ก.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านคอปล้อง ...
21 ก.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้าน ...
01 ส.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 สายบ้านน ...
16 ก.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน ...
16 ก.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านทุ่ ...
31 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สาย ...
21 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้าน ...
20 มี.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง ตกลงราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านดงเ ...
   

เอกสารประชาสัมพันธ์
01 ส.ค. 2561
ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประจำปี 2561
01 ส.ค. 2561
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
15 ม.ค. 2561
แผ่นพับรับเรื่องราวร้องทุกข์
25 มี.ค. 2560
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
01 มี.ค. 2559
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)ประจำปี พ.ศ. 2561-2564
25 ม.ค. 2559
การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
02 พฤ.ย. 2558
คู่มือสำหรับประชาชนตามพรพราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ...
01 มิ.ย. 2554
คำร้อง เรื่อง ขอแบ่งชำระแบ่งจ่ายภาษีโรงเรือน
   

แบบคำร้อง / คำขอ ต่างๆ
   
เว็บไซต์กระทรวงต่างๆ
  สำนักนายกรัฐมนตรี   กระทรวงกลาโหม   กระทรวงการคลัง
  กระทรวงต่างประเทศ   กระทรวงกีฬาฯ   กระทรางการพัฒนาสังคมฯ
  กระทรวงเกษตรฯ   กระทรวงคมนาคม   กระทรวงเทคโนโลยีฯ
  กระทรวงทรัพยากรฯ   กระทรวงพลังงาน   กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงมหาดไทย   กระทรวงยุติธรรม   กระทรวงแรงงาน
  กระทรวงวัฒนธรรม   กระทรวงวิทยาศาสตร์   กระทรวงศึกษาธิการ
  กระทรวงสาธารณสุข   กระทรวงอุตสาหกรรม   คณะกรรมการการอุดมศึกษา
   
 
 
 
นายกเทศบาล
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
รวมลิงค์เว็บไซต์
  พยากรณ์อากาศ
  ราคาน้ำมัน
  อัตราและเปลี่ยนเงิน
 

เทศบาลตำระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร